Zdravstvena ustanova

Poliklinika H

Jedna od najsuvremenijih privatnih poliklinika u Bosni i Hercegovini

Kontaktirajte nas Doznajte gdje smo

poliklinika h banner

Naša ambicija

Pratiti najnovije zdravstvene trendove i pružati cjelovitu zdravstvenu uslugu od prevencije i dijagnostike do liječenja. Brza i kvalitetna usluga te individualan pristup svakom klijentu, imperativi su na kojima temeljimo svoje poslovanje.

Poliklinika pruža medicinske usluge, pretrage i dijagnostičke postupke iz područja interne medicine, kirurgije, radiologije, otorinolaringologije, ginekologije, urologije, neurologije te iz još mnogo područja.

Misija

Osnovni je zadatak Poliklinike, kroz pravovremenu prevenciju, spriječiti razvoj bolesti ili je otkriti u što ranijoj fazi te izbjeći dugotrajnu i iscrpljujuću dijagnostiku i liječenje, a s ciljem ozdravljenja i održavanja kvalitete života.

Usluga

Educiranje o zdravom načinu života, prepoznavanju rizičnih faktora, važnosti redovitih sistematskih pregleda te potrebi preventivnih pregleda usmjerenih prema najčešćim uzročnicima bolesti i smrtnosti u suvremenom svijetu.

Cilj

Formiranjem novog i sveobuhvatnog pogleda na vlastito zdravlje, Poliklinika H želi Vam omogućiti duži, kvalitetniji i sretniji život.Naša poliklinika

poliklinika h gallery image
poliklinika h gallery image
poliklinika h gallery image
poliklinika h gallery image
poliklinika h gallery image
poliklinika h gallery image
poliklinika h gallery image
poliklinika h gallery image


@ 2016 Poliklinika H - All rights reserved.