Zdravstvena ustanova Poliklinika H

Specijalističke ambulante

Nudimo mnoštvo pregleda i testova specijalističkih ambulanti.

Ginekološka Neurološka Opće medicine ORL Sportske medicine Tiroidološka Urološka Internistička Gastroenterološka Ortopedska Pulmološka Dermatološka Pedijatrijska Nefrološka Fizijatrijska Psihijatrijska Biokemijski i hematološki laboratorij Maksiofacijalna Neurokirurgija Nutricionist Fizioterapeut Defektolog Psiholog za djecu i odrasle Traumatski psiholog
Ginekološka
 • Specijalistički ginekološki pregled
 • UZV ginekološki pregled
 • PaPa test
Neurološka
 • Specijalistički neurološki pregled
 • EMNG pregled
 • EEG pregled
Opće medicine
 • Opći medicinski pregled sa UZV pregledom oboljelog organa i EKG
 • Opći medicinski pregled sa EKG d
 • Opći medicinski pregled-fizikalni
ORL
 • Klinički pregled
 • Audiometrija
 • Vestibulometrija
 • Ispiranje ceruma
Sportske medicine
 • Specijalistički pregled sa UZV dijagnostikom
 • Specijalistički pregled sa EKG dijagnostikom
 • Specijalistički pregled( fizikalni)
 • Kiropraktičarski tretman (anti-stres program)
 • Manipulacija jednog zgloba ili dijela tijela
Tiroidološka
 • Specijalistički pregled
 • UZV pregled
 • DG. Punkcija
Urološka
 • Klinički urološki pregled
 • UZV urogenog trakta
 • UZV testisa
Internistička
 • Specijalistički internistički pregled
 • UZV srca
 • Specijalistički pregled imunologa i reumatologa
Gastroenterološka
 • Specijalistički pregled ultrazvukom
Ortopedska
 • Specijalistički pregled
 • Specijalistički pregled SKOLIOZE kod djece
Pulmološka
 • Specijalistički pregled
Dermatološka
 • Specijalistički pregled
 • Ekskohleacija bradavica
 • Dermatoskopija pigmentnih promjena-mladeža
Pedijatrijska
 • Specijalistički pregled
 • Ultrazvučna dijagnostika
 • UZV kukova
 • EEG pregled djece
 • Alergo testovi
Nefrološka
 • Specijalistički pregled
Fizijatrijska
 • Specijalistički pregled
 • Liječenje osteoporoze
 • Liječenje prijeloma
Psihijatrijska
 • Specijalistički pregled
 • Psihoterapija
Biokemijski i hematološki laboratorij
 • Hormoni štitnjače u serumu
 • Antitijela na štitnjaču
 • Biljezi anemije
 • Tumorski biljezi u serumu
 • Metabolizam kostiju
 • Spolni hormoni u serumu
Maksiofacijalna kirurgija
Neurokirurgija
Nutricionist
Fizioterapeut
Defektolog
Psiholog za djecu i odrasle
Traumatski psiholog


@ 2016 Poliklinika H - All rights reserved.